БИКОГЛА̀ВСТВО

БИКОГЛА̀ВСТВО ср. Качество или проява на бикоглав; бикоглавщина, упоритост, твърдоглавие, инат. Препирнята изведнъж се прекрати и Хаджи Смион си излезе из кафенето, учуден от бикоглавството на Алтъпармака, който, без да е видял нещо, приказва. Ив. Вазов, Съч. VIII, 16.

Списък на думите по буква