БИЛА̀НЦ

БИЛА̀НЦ м. Остар. Баланс. В края на всеки месец ще се прави месечна равносметка, називаема биланц. С. Попов и др., ТБП, 13. Тъжителят поиска да ся разгледа тъжбата му отсъствено и да ся издаде решение, като същевременно показа един биланц на сметките. Дун., 1876, бр. 1051, 2.

— От ит. bilancio през нем. Bilanz. — Диплография, 1850 г. (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, с. 227). — Други форми: биля̀нц, била̀нс, била̀нцо.

Списък на думите по буква