БИЛАТЕРА̀ЛЕН

БИЛАТЕРА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. Който има две симетрични, еднакви страни; двустранен. Билатерален строеж на организма на гръбначните животни.

Билатерална съгласна. Езикозн. Съгласна, която се образува при преминаване на издишната струя от двете страни на езика.

— От лат. bilateralis 'двустранен'.

Списък на думите по буква