БЍЛЕ

БЍЛЕ1 мн. -та, ср. Разг. Билка. Най-добре ще е да свари татула и да го даде, па каквото, такова. Ако не може скришом, ще ѝ го даде направо и ще ѝ каже, че е някое много лековито биле. Г. Караславов, Тат., 205. Вървеше под клоните на стари буки и стари дъбове, .. , и в нападалата шума виждаше или черните зърна на отровното биле, или червените шипки на чудновати гъби. Й. Йовков, СЛ, 23. Гъсти гори от бук, клен и явор — още тъмнисе свличат над пътя. От тях иде хлад и мирис на прясна шума и горско биле. З. Сребров, МСП, 60. Хайде ма, либе, заведи, / заведи при мойта майка рождяна, / рождяна, че тя йе, либе, баснарка, / баснарка и знайе биле сякакво, / сякакво, та ще мен да излекува, / излекува!" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 128. // В народните поверия — растение с магическо действие. Магесница беше ѝ дала да налива скритом във виното на мъжа си водата от някакво "разделно биле", сварено в необжежено гърне. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 110. — Тебе биле делянка да ти дадат да пиеш, .. — та Елет да отделиш от сърцето си. Ст. Загорчинов, ДП, 358. Стоянова майчица, / Петкани върла душманка, / къде ходила, питала, / да найде биле омразно, / омразно, та па отделно: / да си омрази Петкана, / омрази, та па отдели / от неин сина Стояна. Нар. пес., Христом. ВВ II, 221. Омайно биле. Любовно биле.

Котешко биле. Дилянка, валериана. А колко се смяха децата, когато дядо Кутьо им разправи ках лудеят котките, като надушат коренчетата на дилянката, от която правят валериан. Затова наричат дилянката котешко биле или мача трева. Л. Галина, Л, 129. Старо (лудо) биле. Беладона. В клетъчния сок на тютюна, старото биле, татула и на други растения има отровни вещества.

БЍЛЕ

БЍЛЕ2, мн. -та, ср. Диал. Малко стъклено топче. Игра на билета.

— От фр. bille.

БИЛЀ

БИЛЀ и (разш.) билѐм частица. Простонар. Дори, даже; биля. — Майка ми и баща ми ме сгодиха едно време за тебе, когато аз бях в Анадол и нито името ти знаех биле. Ив. Вазов, МЧ, 43. Измени са инак, ала силата ѝ си остана и сякаш че са удвои биле. Т. Влайков Псп, 1890, кн. 34, 31. Търгна [момчето] и от той град и отиде во други. Влезе во един ан [хан] и се наруча убоо

за едната пара, билем се напи и .. сто драм вино. Нар. прик., СбНУ ХIХ, 78.

Списък на думите по буква