БИЛИНЯ̀СВАНЕ

БИЛИНЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от билинясвам и от билинясвам се; билинене, бильосване.

Списък на думите по буква