БИЛКОЛЕЧ

БИЛКОЛЕЧIЕНИЕ, мн. няма, ср. Лекуване с билки. В нашето народно билколечение се използуват цветните кошнички и облистените връхни клончета на обикновения магарешки трън. Е, 1981, бр. 1067, 3. В билколечението има много научно обясними факти. НК, 1958, бр. 13, 3. Прилагам билколечение.

Списък на думите по буква