БИЛЬО̀СВАНЕ

БИЛЬО̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от бильосвам и от бильосвам се; билинене, билинясване.

Списък на думите по буква