БИЛЮ̀РЧЕ

БИЛЮ̀РЧЕ, мн. -та, ср. Остар. Умал. от билюр; малък билюр.

Списък на думите по буква