БИЛЯ̀Р

БИЛЯ̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Диал. Билярин. Такъв си беше Обрад от Чуй-Петльово:

биляр и знахар за чуждите, граматик и протогер за селото. Ст. Загорчинов, ДП, 74.

Списък на думите по буква