БИЛЯ̀РДЕН

БИЛЯ̀РДЕН, -дна, -дно, мн. -дни. 1. Прил. от билярд; билярдов. Откъм билярдната зала се чуваше припряното удряне на билярдните топки. Д. Ангелов, ЖС, 176. Билярдна маса. Билярдна щека.

2. Като същ. билярдна ж. Зала, където се играе билярд. В едната зала на казиното свиреше вечер прочутият струнен оркестър, .. , а другата зала се делеше на две отделения — билярд и "аперативна". В билярдната и аперативната имаха достъп само мъже. А. Гуляшки, ДМС, 116–117. Съдържателят на кафенето,.., я въведе в билярдната, която сутрин беше затворена. ВН, 1960, бр. 2875, 4.

Списък на думите по буква