БИЛЯ̀РДО

БИЛЯ̀РДО, мн. няма, ср. Остар. Билярд. В средната и голямата зала на кафенето имаше едно билярдо, столове и маси. П. Р. Славейков, ЦП III, 46. Той знае да играе на билярдо. А. Цанов, Напр., 1875, кн. 4, 32.

— От ит. bigliardo.

Списък на думите по буква