БИМ

БИМ, обикн. бим-бим и бим-бим-бим междум. За наподобяване звън от камбани с висок тон. Денят не минува. Празник е голям. А звънците пеят бим-бим, бам-бум-бам. Ив. Вазов, БМ I, 73.

Списък на думите по буква