БИМБАМ

БИМ-БАМ междум. За наподобяване звън от камбани с високи и ниски тонове. Камбаната — .. — продължаваше да бие, често, радостно: бим-бам! бим-бам! Й. Йовков, ПГ, 152.

Списък на думите по буква