БИМБАМБУМ

БИМ-БАМ-БУМ междум. За наподобяване звън от камбани с различни тонове. Сутрин рано, сутрин рано / в неделя, в неделя, / камбаната бие, камбаната бие, /бим-бам-бум... бим-бам-бум.Д. Немиров, КМБ, кн. 3, 5. Думба-лумба бим-бам-бум / много хора — малко ум. Хр. Смирненски, Съч. II, 216.

Списък на думите по буква