БИМБАШЍ

БИМБАШЍ м. Диал. Бинбашия; бинбаши.

Списък на думите по буква