БИМБА̀ШОВ

БИМБА̀ШОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Който е на бимбашия; бинбашийски. Аман веке, мила мале, от сеймене,/ от сеймене, мале мила, хаджийови,/ хаджийови, мале мила, бимбашови. Нар. пес.

Списък на думите по буква