БИМЕТА̀Л

БИМЕТА̀Л м. Спец. Метален продукт, получен от механичното свързване на два метала.

Списък на думите по буква