БИМЕТА̀ЛЕН

БИМЕТА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. Който е направен от биметал. От два метала с различни коефициенти на удължение се приготвят биметални ивици. Физ. Х кл, 1951, 42.

Биметална монетна система. Финанс. Парична система, при която основната монетна единица е от два метала. Биметална пластинка. Физ. Пластинка от две здраво прилепнали една върху друга ленти от метал с различни температурни коефициенти на разширение, която се използва за направа на записващи термометри, термични релета, автоматични регулатори на температурата и др.

Списък на думите по буква