БИМОЛЕКУ̀ЛЕН

БИМОЛЕКУ̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Физ. В който участвуват две молекули. Бимолекулна реакция.

Списък на думите по буква