БИНБАШЍ

БИНБАШЍ м. Бинбашия. Тук се беше явил сам арабът — бинбаши — поелият началството на войските смел офицер. А. Страшимиров, Съч. V, 416.

— Друга (диал.) форма: бимбашѝ.

Списък на думите по буква