БИНОМИНА̀ЛЕН

БИНОМИНА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Мат. Който се отнася до бином; биномен.

Биноминален ред. Мат. Ред, в който се разлага Нютоновият бином. Биноминални коефициенти. Мат. Коефициенти във формулата за разлагане на Нютоновия бином.

— От лат. binominalis.

Списък на думите по буква