БИНТО̀ВАНЕ

БИНТО̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от бинтовам и от бинтовам се.

Списък на думите по буква