БЍО

БЍО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до живота или е свързан с жизнените процеси, напр.: биохимия, биомеханика, биоелектрически и др.

— От гр. βίος ’живот’.

Списък на думите по буква