БИОГЕНЀЗА

БИОГЕНЀЗА ж. Биол. Първоначално възникване на живот чрез образуване на съединения с биологични качества. През 20-те години на ХХ в. започва научното изследване на биогенезата. Първична биогенеза. Многоетапна биогенеза.

Списък на думите по буква