БИОГЀНЕТИКА

БИОГЀНЕТИКА ж. Биол. Наука, която изучава проблеми за произхода на първите примитивни форми на живот през най-ранния период от развитието на Земята.

Списък на думите по буква