БИОГЕНЕТЍЧЕН

БИОГЕНЕТЍЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Биол. Който се отнася до биогенетика. Биогенетичен синтез. Биогенетично развитие. Биогенетични изследвания.

Биогенетичен закон (правило). Биол. Закономерност, според която индивидуалното зародишно развитие на всяко животно е кратко повторение на характерните стадии от развитието на вида, напомнящи за неговите предшественици (безгръбначни, риби, земноводни, влечуги и др.).

Списък на думите по буква