БИОГЕОГРА̀ФИЯ

БИОГЕОГРА̀ФИЯ ж. Наука, която изучава закономерностите в разпределението на животните, растенията и микроорганизмите по земното кълбо.

Списък на думите по буква