БИОГЕОГРА̀ФСКИ

БИОГЕОГРА̀ФСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от биогеография. Биогеографско разпределение на земната повърхност.

Списък на думите по буква