БИОГРА̀Ф

БИОГРА̀Ф м. Съставител на биография; животописец. Захари Стоянов е първият биограф на Христо Ботев.

Списък на думите по буква