БИОГРА̀ФИЯ

БИОГРА̀ФИЯ ж. Описание на живота и дейността на някое лице; животопис. На руски се бе появила и друга негова книга [на Д. Данин], .. , романизирана биография с популярно изложение на всички научни подвизи на големия физик [Ръдърфорд]. Г. Данаилов, ДС, 254. Покрай своята апостолска мисия той е изпълнявал и други много обязаности.. Нямах тогава намерение да пиша биографията на В. Дяконът, та затова и не са разпространявах надълго да събирам сведения. З. Стоянов, ЗБВ I, 345. // Живот и дейност на някое лице. В тях [писмата] откриваме много ценни данни за биографията на Фотинова. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 601. Той е словоохотлив и за пет минути може да разкаже бурната си биография, изпъстрена със сума подробности. Г. Караславов, ПМ, 38. Аз съм просто действуващо лице, / с проста и безсложна биография. Н. Хрелков, ДД, 243.

Списък на думите по буква