БИОЕНЕРГЀТИКА

БИОЕНЕРГЀТИКА ж. 1. Съвкупност от процеси на преобразуване на една форма на енергия в друга, протичащи в живия организъм. Биоенергетиката на живата клетка се характеризира с трансформация и миграция на електромагнитната енергия, получена от слънцето при фотосинтезата. Вселена 69, 290.

2. Наука, която изучава тези процеси. Антени към космоса били човешките коси .. От гледна точка на биоенергетиката това никак не е лишено от смисъл. СТ, 1999, бр. 7, 20.

Списък на думите по буква