БИОЕНЕРГЕТЍЧЕН

БИОЕНЕРГЕТЍЧЕН, -чна, -чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който се отнася до биоенергетика. През последните години познанието на живота и поведението на птиците бяха попълнени с нови интересни данни. За това помогнаха извършените в широки мащаби в Полша биоенергетични изследвания. П, 1978, бр. 1, 14.

2. Биоенергиен. Много важно е напълно да сформираме екип от специалисти, които да оценяват ефекта от биоенергетичното въздействие върху пациентите .. Интересува ни поведението на екстрасенсите. Диал., 1989, бр. 48, 4.

Списък на думите по буква