БИОЕНЀРГИЯ

БИОЕНЀРГИЯ ж. 1. Физиол. Енергия, която възниква в живия организъм вследствие на биохимическите реакции в него.

2. Псих. Излъчване на енергийни вълни от организма, което според някои учени може да въздейства на психиката или организма и се използва обикн. в методите на нетрадиционната медицина. Неговата [на екстрасенса] биоенергия не само я усещаш с тялото. Тя може и да се види. Диал., 1990, бр. 13, 3.

Списък на думите по буква