БИО̀ЗИ

БИО̀ЗИ мн., ед. (рядко) био̀за ж. Хим. Вид монозахариди, които съдържат два кислородни атома в молекулата си.

Списък на думите по буква