БИОИМПУ̀ЛС

БИОИМПУ̀ЛС м. Физиол. Биоенергийно излъчване. Засега терминът биополе се оспорва .. Независимо че изследванията, които извърших край телевизионен екран, потвърждават присъствието на биоимпулс. П, 1991, бр. 15, 7.

Списък на думите по буква