БИОИНЖЕНЀРСТВО

БИОИНЖЕНЀРСТВО, мн. няма, ср. Спец. Съзнателно предизвикване на изменения в биологичните особености и наследствените белези на живите организми. Специалист по биоинженерство.

Списък на думите по буква