БИОИНФОРМА̀ЦИЯ

БИОИНФОРМА̀ЦИЯ ж. Биол. Особен вид сигнализация (обикн. с електромагнитна природа) между животни от определен вид, при която се предава информация за наличие на опасност, местонахождение на храна и др.

Списък на думите по буква