БИОКАТАЛИЗА̀ТОР

БИОКАТАЛИЗА̀ТОР м. Биохим. Вещество, което ускорява или забавя химическите процеси, свойствени на живата материя. Откритието, че биокатализаторите са белтъчни вещества, дало решаващ напредък за развитието на съвременната наука за структурата и функцията на ензимите. ЖМБЕ, 53.

Списък на думите по буква