БИОКИБЕРНЀТИКА

БИОКИБЕРНЀТИКА ж. Спец. Наука за общите закономерности на управлението и предаването на информация в биологичните системи и за начините на нейното кодиране.

Списък на думите по буква