БИОКЛЍМАТ

БИОКЛЍМАТ, мн. няма, м. Спец. Съвкупност от климатични условия на някое място, които имат значение за съществуването, живота и здравето на живите същества и особено — на хората.

Списък на думите по буква