БИОКРЀМ

БИОКРЀМ м. Козметичен крем, който съдържа екстракти от органически вещества. Като ходи в чужбина, харчи цялата си валута за разни козметики, помади и биокремове. П. Вежинов, НБК, 12.

Списък на думите по буква