БИОЛО̀Г

БИОЛО̀Г, мн. -зи, м. Учен, специалист по биология. В 35 дена биолози,.. обходиха горите и местата около тях в Добруджа и събраха обилен научен материал. Пр, 1952, кн. 6, 60. Руският биолог Бахметиев е бил професор в Софийския университет.

Списък на думите по буква