БИОЛОГИЗЍРАНЕ

БИОЛОГИЗЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от биологизирам и от биологизирам се. В повестта .. доминира .. стремежът към биологизиране .. Авторът създава .. обстановка, каквато господствува в разказите за дивите животни. С, 1951, кн. 3, 181 -182.

Списък на думите по буква