БИОЛОГИЗУ̀ВАНЕ

БИОЛОГИЗУ̀ВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от биологизувам и от биологизувам се. Индивидуализацията на героите често става в разрез с типичното съдържание на техните образи,.. И вместо индивидуализация в много случаи се получава биологизуване, принижение на идейния облик на героите. С, 1951, кн. 4, 163.

Списък на думите по буква