БИОЛО̀ЖКИ

БИОЛО̀ЖКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от биолог и от биология. Биоложка лаборатория. Биоложки конгрес.

Списък на думите по буква