БИОМА̀СА

БИОМА̀СА ж. Биол. Общо количество маса от живи организми, съществуващи в равновесие на определена площ или в определен обем морска (океанска) или сладка вода. Общото количество органична материя, включено в живите организми на екосистемата, се нарича биомаса. Биол. IХ кл, 1981, 57. // Стесн. Количество биологично вещество, маса на даден организъм. Тя [бактерията] много бързо се самовъзпроизвежда и натрупва огромно количество биомаса. УД, 1983, бр. 48, 8.

Списък на думите по буква