БИОМАТЕРИА̀ЛИ

БИОМАТЕРИА̀ЛИ мн., ед (рядко) биоматериа̀л м. Спец. Вещества, съвместими с живата тъкан, използвани за протези вътре в тялото, като байпаси и др.

Списък на думите по буква