БИОМЀТРИЯ

БИОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Биол. Дял от биологията, който се занимава с провеждане на количествени биологически експерименти и с обработката на резултатите от тях с помощта на теория на вероятностите и на математическата статистика.

Списък на думите по буква