БИОМЕХА̀НИКА

БИОМЕХА̀НИКА ж. Спец. 1. Дял от физиологията и анатомията, който изучава развитието, строежа и дейността на двигателния апарат на животните и на човека при взаимодействието им със силите на външната среда.

2. Прилагане на законите на механиката за решаване на биологични, психологически и медицински проблеми.

Списък на думите по буква