БИОМЕХАНЍЧЕН

БИОМЕХАНЍЧЕН, -чна, -чно, мн. ‑чни. Спец. Прил. от биомеханика. Жизнеспособността на биомеханичните системи успешно е възпроизведена при промишлени роботи и самоходни съоръжения. ЖМБЕ, 744. Управлението на биомеханичните елементи с помощта на нервната система е довело до обособяване на системи с непостижими от техническа гледна точка свойства за приспособяване. Биомеханично движение.

Списък на думите по буква